Skład celny

Skład celny to wydzielone miejsce na terytorium Unii Europejskiej, służące do składowania towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym, towary znajdujące się w składzie celnym nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, o ile środki te nie zakazują wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z tego obszaru.

Dopiero w momencie, gdy towar opuszcza skład celny naliczone zostają stosowne opłaty celne.

Skład celny – funkcje

Skład celny pełni dwie podstawowe funkcje:

– zapewnia zawieszenie płatności cła i podatków: zawieszenie płatności odnosi się do towarów nieunijnych z przeznaczeniem do dopuszczenia ich do obrotu na obszarze celnym UE.

– jest znaczącym ogniwem w reeksporcie towarów:  pośredniczy w wywozie towaru importowanego (z państw trzecich)  za granicę.

Skład celny zapewnia przedsiębiorcom spore oszczędności, zwłaszcza w przypadku towarów o tak zwanej nieograniczonej przydatności. Wówczas firma nie musi uiszczać opłat celnych, dopóki towar składowany jest w składzie celnym (czyli na przykład do chwili jego sprzedaży a więc w prowadzenia do obrotu). Nie każdy przedsiębiorca jednak ma świadomość możliwości jakie gwarantuje skorzystanie z tego rozwiązania.

Do największych zalet oferowanych przez skład celny można zaliczyć:

  • Odroczenie płatności cła i podatku:towary wprowadzane na polski, a więc i unijnyrynek celny podlegają podatkowi oraz cłu. Korzystanie ze składu celnego odracza płatności, aż do momentu, w którym następuje faktyczne wykorzystanie towaru w procesach gospodarczych. Dzięki temu przedsiębiorca może racjonalnie dysponować i gospodarować funduszami swojej firmy.
  • Wyprowadzenie towaru ze składu celnego następuje dogodnie dla importera:  Towar może zostać wyprowadzony, a więc objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na bardzo korzystnych warunkach. Skład celny gwarantuje możliwość wyprowadzania danego produktu nawet po jednej sztuce czy kartonie – a należne podatki kalkulowane są właśnie od wyprowadzanej, a nie magazynowanej iloś W przypadku składu celnego nie występuje również limit czasu, po upływie którego towar musi go opuścić.

Rodzaje składów celnych

Wyróżnia się dwa rodzaje składów celnych –publiczny lub prywatny. Z publicznych składów celnych może korzystać każdy, kto chce składować swoje towary. Te składy celne podzielone są z kolei na trzy podtypy:

  • według towarów składowanych na odpowiedzialność prowadzącego skład,
  • dla towarów składowanych na odpowiedzialność osoby korzystającej ze składu,
  • skład, który jest nadzorowany, zarządzany i administrowany przez organy celne.

Prywatny skład celny umożliwia składowanie towarów tylko osobie, która posiada odpowiednie pozwolenie. Zgodnie z definicją wskazaną w materiałach informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (https://www.podatki.gov.pl/media/5097/sk%C5%82ad-celny-materia%C5%82-informacyjny-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.pdf) prywatne składy celne przeznaczone są do składowania towarów przez podmiot tenże skład prowadzący.

Kto może uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego?

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego może otrzymać osoba, która prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na obszarze celnym Unii Europejskiej. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego zabezpieczenia oraz zapewnienie właściwej i zgodnej z zasadami prawa realizacji operacji. Warto pamiętać o tym, że posiadanie statusu AEO, a więc upoważnionego przedsiębiorcy, może znacznie przyspieszyć proces uzyskania pozwolenia, by prowadzić skład celny.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA