Świadectwo pochodzenia towarów

pochodzenie towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (z angielskiego certificate of origin) to dokument niezbędny do przeprowadzania każdej międzynarodowej transakcji handlowej, który wymagany jest najczęściej przez władze celne danego kraju. Stanowi on potwierdzenie tego, że dany produkt, będący przedmiotem handlu zagranicznego, został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony. Świadectwo pochodzenia towarów nazywane jest „obywatelstwem” towaru lub określonej partii towarów. Jest wymagane nie tylko przez Urząd Celny, ale również jest dokumentem często wymaganym w kontrakcie albo będącym pewnego rodzaju zabezpieczeniem w przeprowadzanych transakcjach międzynarodowych. Jest to również bardzo ważny dokument, który zapewnia bezpieczny transport towarów np. w sytuacji, gdy na danym terenie panuje wojna albo na jakieś państwo nałożony jest zakaz importu lub eksportu danego towaru.

Kto i kiedy wydaje świadectwo pochodzenia towarów?

W Polsce organem odpowiedzialnym za wystawienie świadectwa pochodzenia towarów jest w Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). KIG wydaje dokument dla każdej oddzielnie wysyłanej partii towaru. W niektórych przypadkach nie muszą być to towary, które zostały wyprodukowane w danym kraju. Do wyjątków należą te towary, które w kraju eksportera zostały poddane obróbce i w związku z nią ich wartość zwiększyła się o połowę albo które znajdują się w obrocie wewnątrz danego kraju przez długi czas. Świadectwo pochodzenia towarów – zarówno preferencyjne, jak i potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru wystawione może być w oparciu o różne regulacje prawne. Istotny jest brak możliwości otrzymania dwóch oryginałów tego samego świadectwa pochodzenia.

W jaki sposób ustala się pochodzenie towaru?

Dla różnego rodzaju towarów, zasady ustalania pochodzenia są odmienne i tak w przypadku:

  • wyrobów gotowych i półproduktów jest to kraj pochodzenia,
  • płodów rolnych jest to kraj, w którym zostały one wytworzone,
  • płodów przyrody lub wyrobów poddanych przeróbce jest to kraj, w którym dokonano tej przeróbki (o ile wartość towaru wzrosła o połowę),
  • zasobów morza jest to kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo wydobywające zasoby lub przetwarzające je.

Wysokości stawek celnych w taryfach celnych są bardzo zróżnicowane i wynikać mogą np. z podpisanych przez dany kraj umów międzynarodowych. Wszelkie regulacje prawne dotyczące reguł pochodzenia towarów, znajdują się między innymi w Kodeksie celnym oraz umowach międzynarodowych – w przypadku Polski są to np., Umowa CEFTA, EFTA czy umowy z Litwą, Estonią i Izraelem. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli pochodzenie towarów i związane z tym formalności budzą Twoje wątpliwości, zgłoś się do naszych ekspertów. Odpowiedzą oni na wszelkie pytania, wyjaśnią zawiłości i zapewnią Ci kompleksową obsługę w zakresie obsługi celnej. Dzięki doświadczeniu i najwyższym kwalifikacjom, staliśmy się zaufanymi partnerami dla wielu przedsiębiorców!

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl