Świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (z angielskiego certificate of origin) to dokument niezbędny do przeprowadzania każdej międzynarodowej transakcji handlowej, który wymagany jest najczęściej przez władze celne danego kraju.
Dokument określający pochodzenie towarów stanowi potwierdzenie tego, że dany produkt, będący przedmiotem handlu zagranicznego, został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony. Świadectwo pochodzenia towarów nazywane jest „obywatelstwem” towaru lub określonej partii towarów. Jest wymagane nie tylko przez Urząd Celny. Dokument ten wskazywany jest często także jako obowiązkowy w zapisach kontraktowych albo będący pewnego rodzaju zabezpieczeniem w przeprowadzanych transakcjach międzynarodowych.

Świadectwo pochodzenia towarów zapewnia bezpieczny transport produktów np. w sytuacji, gdy na danym terenie panuje wojna albo na jakieś państwo nałożony jest zakaz importu lub eksportu danego towaru. Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów są wydawane w oparciu o szczegółowe reguły pochodzenia, regulowane przez unię celną.

Kto i kiedy wydaje świadectwo pochodzenia towarów?

W Polsce organem odpowiedzialnym za wystawienie świadectwa pochodzenia towarów jest w Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). KIG wydaje dokument dla każdej oddzielnie wysyłanej partii towaru. W niektórych przypadkach nie muszą być to towary, które zostały wyprodukowane w danym kraju. Do wyjątków należą te produkty, które w kraju eksportera zostały poddane obróbce i w związku z nią ich wartość zwiększyła się o połowę lub też takie, które znajdują się w obrocie wewnątrz danego kraju przez długi czas.
Wyróżnia się dwa typy certyfikatów wydawanych dla potwierdzenia pochodzenia towarów. Pierwszym jest preferencyjne świadectwo pochodzenia towarów, które zgodnie z nazwą uprawnia do zastosowania preferencyjnej stawki celnej. Drugim rodzajem jest niepreferencyjne świadectwo pochodzenia. W jego przypadku nie może być stosowana wspomniana stawka preferencyjna.

Świadectwo pochodzenia towarów – zarówno preferencyjne, jak i potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru wystawione może być w oparciu o różne regulacje prawne. Istotny jest brak możliwości otrzymania dwóch oryginałów tego samego świadectwa pochodzenia. Obowiązek złożenia wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia towarów spoczywa na eksporterze.

W jaki sposób ustala się pochodzenie towaru?

Zasady ustalania pochodzenia towarów są odmienne dla różnych grup produktowych. W zależności od rodzaju towaru stosuje się odmienne kryteria, zatem w przypadku:

  • wyrobów gotowych i półproduktów jest to kraj pochodzenia,
  • płodów rolnych jest to kraj, w którym zostały one wytworzone,
  • płodów przyrody lub wyrobów poddanych przeróbce jest to kraj, w którym dokonano tej przeróbki (o ile wartość towaru wzrosła o połowę),
  • zasobów morza jest to kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo wydobywające zasoby lub przetwarzające je.

Wysokości stawek celnych w taryfach celnych są bardzo zróżnicowane i wynikać mogą np. z podpisanych przez dany kraj umów międzynarodowych. Wszelkie regulacje prawne dotyczące reguł pochodzenia towarów znajdują się, między innymi, w Kodeksie celnym oraz umowach międzynarodowych – w przypadku Polski są to, na przykład: Umowa CEFTA, EFTA czy umowy z Litwą, Estonią i Izraelem. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli pochodzenie towarów i związane z tym formalności budzą Twoje wątpliwości, zgłoś się do naszych ekspertów. Odpowiedzą oni na wszelkie pytania, wyjaśnią zawiłości i zapewnią Ci kompleksową obsługę w zakresie obsługi celnej. Dzięki doświadczeniu i najwyższym kwalifikacjom, staliśmy się zaufanymi partnerami dla wielu przedsiębiorców!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA