Taryfa celna

taryfa celna

Taryfa celna jest urzędowym wykazem grup towarów oraz towarów podlegających ocleniu, w którym znajdują się również stawki celne wszystkich towarów. Co więcej – taryfa celna pozwala na określenie sposobu ustalania wartości celnej, czyli podstawy wymiaru cła, zakresów stosowanych zniżek i zwolnień od cła. Zawiera także listę towarów, których przewożenie między państwami lub wywożenie z określonego kraju jest zabronione. W wykazie tym wszystkie towary oznaczone są specjalnymi kodami, do których przypisane są stawki.

Taryfa celna a stawki celne

Mamy do czynienia z różnym sposobem wyrażania stawek celnych:

  • procentowo od wartości towaru (stawka ad walorem),
  • kwotowo od jednostki, wagi lub ilości towaru (stawka specyficzna),
  • procentowo i kwotowo (stawki mieszane, gdzie stawka specyficzna zostaje zwiększona o dopłatę od wartości),
  • procentowo lub kwotowo, gdzie wybiera się niższe lub wyższe cło, w zależności od tego, czy ustalona została dolna, czy górna granica (stawki alternatywne).

Taryfa celna doskonale charakteryzuje politykę danego kraju, jeżeli chodzi o handel zagraniczny oraz podporządkowanie polityce gospodarczej. Taryfikacja często wynika również z zawartych przez państwo umów i konwencji.

Rodzaje stawek celnych w Polsce

W Polce obowiązują cztery rodzaje stawek celnych:

  • konwencyjne, które stosowane są w przypadku towarów pochodzących z krajów, z którymi Polska podpisała klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Wynikają z zawartych umów i konwencji;
  • autonomiczne, które stosowane są w kontekście takich towarów, jak np. towary pochodzące z krajów, których nie obejmuje klauzula najwyższego uprzywilejowania oraz niektóre towary z krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych;
  • preferencyjne, które dotyczą towarów pochodzących z niektórych krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych,
  • obniżone, które dotyczą krajów, z którymi Polska podpisała umowę dotyczącą utworzenia strefy wolnego handlu.

Mówiąc o taryfach celnych oraz stawkach towarów, warto wspomnieć również o Wspólnej Taryfie Celnej, w której znajdują się stawki obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i które obowiązują w handlu pomiędzy krajami UE i państwami spoza Unii. Znajdują się w niej wszelkiego rodzaju warunki dotyczące eksportu oraz importu towarów, a także wysokości stawek celnych, preferencjach celnych, etc. W naszym kraju obowiązuje w pełni kompatybilny ze Wspólną Taryfą Celną system ISZTAR, który ponadto obejmuje informacje dotyczące akcyzy i podatku VAT.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące taryfikacji czy cła – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z działy Doradztwa celnego Trade Compliance!

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeśli ustawienia przeglądarki blokują formularz newslettera, odblokuj pliki cookies pochodzące spoza witryny, lub napisz do nas rtc_news@rusak.pl