Taryfa celna

Cło jest podatkiem, który państwo nakłada na import, a także na eksport towarów. Jako opłata jest pobierane w momencie przewozu towaru przez granicę. Każdego roku sporządzane jest zaktualizowane zestawienie określające cło dla grup produktów, które stanowi tzw. taryfę celną.

Taryfa celna jest urzędowym wykazem grup towarów oraz towarów podlegających ocleniu, w którym znajdują się również przypisane do tych towarów stawki celne. Tym samym taryfa celna stanowi ważne narzędzie rozliczeniowe pozwalające na ustalenie wysokości obowiązkowych opłat celnych.

Przyjęta taryfikacja służy zatem do ustalania wartości celnej, czyli podstawy wymiaru cła, zakresów stosowanych zniżek i zwolnień od cła. Zawiera także listę towarów, których przewożenie między państwami lub wywożenie z określonego kraju jest zabronione.

Taryfa celna skonstruowana jest z dwóch trzonów, to jest z nomenklatury towarowej (zawierającej opisy towarów, przynależne im kody cyfrowe czy jednostki miary) oraz z tabeli kolumn stawek celnych (czyli taryf celnych, gdzie przedstawione są chociażby zasady ich wyliczania dla poszczególnego rodzaju towarów).
Taryfa celna a stawki celne

Stawki celne mogą być liczone na kilka sposobów, to jest:

  • procentowo od wartości towaru (stawka ad walorem),
  • kwotowo od jednostki, wagi lub ilości towaru (stawka specyficzna),
  • procentowo i kwotowo (stawki mieszane, gdzie stawka specyficzna zostaje zwiększona o dopłatę od wartości),
  • procentowo lub kwotowo, gdzie wybiera się niższe lub wyższe cło, w zależności od tego, czy ustalona została dolna, czy górna granica (stawki alternatywne).

Taryfa celna doskonale charakteryzuje politykę danego kraju, jeżeli chodzi o handel zagraniczny oraz podporządkowanie polityce gospodarczej. Taryfikacja często wynika również z zawartych przez państwo i Ugrupowanie umów i konwencji.
Rodzaje stawek celnych w Polsce

W Polce obowiązują cztery rodzaje stawek celnych. Taryfikacja zakłada:

  • stawki konwencyjne, które stosowane są w przypadku towarów pochodzących z krajów, z którymi Polska podpisała klauzulę najwyższego uprzywilejowania, stanowią wynik zobowiązania naszego kraju względem Światowej Organizacji Handlu (WTO),
  • stawki autonomiczne, stosowane w przypadku towarów pochodzących z krajów, które nie przynależą do WTO i niemających klauzuli najwyższego uprzywilejowania,
  • stawki preferencyjne, które obejmują towary sprowadzane z niektórych krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych,
  • stawki obniżone, które dotyczą towaru pochodzącego z krajów, z którymi Polska podpisała umowę dotyczącą wolnego handlu.

Mówiąc o taryfach celnych oraz stawkach dla poszczególnych towarów należy wspomnieć również o Wspólnej Taryfie Celnej (Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – TARIC). Dotyczy ona stawek przyjętych dla krajów Unii Europejskiej, obowiązujących w handlu pomiędzy krajami UE i państwami spoza Wspólnoty. Jest to taryfikacja użytkowa, dostępna ogólnie w formie dokumentu elektronicznego.

W naszym kraju obowiązuje w pełni kompatybilny ze Wspólną Taryfą Celną system ISZTAR, który poza stawkami celnymi zawiera także informacje dotyczące akcyzy i podatku VAT.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące taryfikacji czy cła – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z działy Doradztwa celnego Trade Compliance!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA