UE przyjmuje nowe sankcje na Białoruś

2024/07/01

💥Rusak Trade Compliance News informuje:
▶️29 czerwca 2024 Rada UE przyjęła nowe sankcje na Białoruś, obejmujące gospodarkę, handel, usługi i transport. Sankcje te są odpowiedzią na zaangażowanie reżimu Alaksandra Łukaszenki w rosyjską inwazję na Ukrainę. Celem wprowadzenia nowego pakietu jest także uniemożliwienie omijania wcześniejszych sankcji nałożonych na Rosję.
▶️Główne założenia białoruskich sankcji:
1️⃣Zakaz eksportu technologii podwójnego zastosowania oraz innych towarów, które mogłyby zwiększyć zdolności przemysłowe Białorusi.
2️⃣Zakaz importu komponentów nawigacji morskiej, diamentów, złota, węgla i ropy naftowej oraz technologii do rafinacji ropy i skraplania gazu.
3️⃣Zakaz świadczenia usług informatycznych, audytorskich, doradczych, PR, architektonicznych, inżynieryjnych, prawnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej na rzecz Białorusi
4️⃣Zakaz przewozu drogowego towarów z Białorusi do UE przy użyciu białoruskich przyczep i ciężarówek oraz zakaz uznawania firm transportowych z białoruskimi udziałami za unijne.
5️⃣Prewencja omijania sankcji poprzez wprowadzenie zapisów zabraniających reeksportu wrażliwych towarów do Białorusi i zakaz tranzytu broni przez jej terytorium, a także produktów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wojskowego, technologicznego lub przemysłowego wzmocnienia Białorusi.
▶️Nowy pakiet sankcji zaproponowany przez Komisję Europejską już w styczniu 2023 roku długo czekał na porozumienie z powodu kwestii związanych z importem nawozów z Białorusi. Ostatecznie przyjęty w sobotę pakiet jest efektem nacisków m.in. Polski, aby zrównanie sankcji na Białoruś z tymi nałożonymi na Rosję stało się faktem.
Źródło:

👉ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 20241865 z dnia 29 czerwca 2024 r.
👉Decyzja Rady (WPZiB) 2024/1843 z dnia 28 czerwca 2024
👉Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/1842 z dnia 28 czerwca 2024

UE przyjmuje nowe sankcje na Białoruś

UE przyjmuje nowe sankcje na Białoruś
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA